Messen

 

12.03. - 14.03.2019
JEC Paris Filament Winding & Prepreg
Halle 5, Stand D39
22.10. - 24.10.2019
Filtech
Köln
Filtration Halle 11.1, Stand B5
03.09. - 05.09.2019
CCE Shanghai Filament Winding & Prepreg

24.09. - 26.09.2019
CAMX
Anaheim Filament Winding & Prepreg
Stand T70
10.09. - 12.09.2019
Composites Europe
Stuttgart Filament Winding & Prepreg
Halle 9, Stand E74